Il-Board tal-Bennejja jeżamina lil dawk interessati li jkollhom liċenzja ta’ bennej.

Il-Board jikkoreġi l-eżami prattiku malli l-applikant joħroġ mill-kamra tal-eżami.

Il-Board iħejji wkoll l-karta tal-eżami b’25 mistoqsija għal parti tat-teorija tal-eżami. Hawnhekk il-bord jikkoreġi l-eżami tat-teorija.

Jekk il-Bord ikun sodisfatt bl-eżamijiet tal-prattika u tat-teorija, il-kandidati jingħataw liċenzja ta’ bennej.

Il-membri tal-bord huma:

Perit. Godwin Agius                 Chairperson       
Perit. Karl Cutajar                      Membru
Arch Guido J. Vella                    Membru
Mr Christian Abela                    Membru                   
Mr Saviour Camilleri                 Membru                         
Mr Stephen Marston                Membru 
Dr Colin Deguara                      Membru
Mr Manuel Pisani                      Membru
Mr Raymond Tabone               Membru
Mr Owen Grech                         Membru
Mr Victor Camilleri                   Membru
Ms Tereza Xuereb                     Segretarja

Skip to content