L-Awtorità Kompetenti għall-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri hija magħmula mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kull entità tinnomina membru wieħed. Skont l-Avviż Legali 179 tal-2015, ir-Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri, speċifikament ir-regolament 14 (1), l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol hija nnominata bħala l-entità ewlenija bir-responsabbiltà li tikkoordina l-azzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità Kompetenti. Hija wkoll il-punt ta’ kuntatt mal-Kummissjoni Ewropea. Il-funzjonijiet ewlenin tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fi ħdan l-Awtorità Kompetenti jinkludu l-komunikazzjoni mal-operaturi, l-organizzazzjoni ta’ spezzjonijiet fl-istabbilimenti kollha tal-Awtorità Kompetenti għall-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri mill-inqas darba fis-sena, l-abbozz ta’ rapporti tal-ispezzjoni u t-tħejjija ta’ ittri tal-ispezzjoni lill-operaturi, il-pubblikazzjoni tal-lista tal-istabbilimenti tal-Awtorità Kompetenti tal-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol. L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol torganizza wkoll spezzjonijiet speċjalizzati u l-evalwazzjoni tal-istudji tas-sigurtà sottomessi mill-operaturi bl-għajnuna ta’ konsulenti barranin. Tajjeb wieħed jinnota li kwistjonijiet ta’ ppjanar tal-użu tal-art jaqgħu barra mir-responsabbiltà tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u tal-Awtorità Kompetenti.

Uffiċjali

Ing. Vincent Attard

Is-Sa. Nadine Mercieca

Is-Sur. Anthony Pisani

Skip to content